UB4M home

WIZ | Werk In Zicht

Wat is WIZ?

Werk In Zicht (WIZ) is een speciaal re-integratietraject dat zowel individuele als collectieve begeleidingsaspecten voor uitkeringsgerechtigden kent. Omdat het handelen van de mens het resultaat is van complexe interacties van kennis, gedrag, gevoel en verstand, is het gerechtvaardigd om te concluderen dat een samenspel van oorzaken en mechanismen zorgt voor goede of slechte herintreding tot het arbeidsproces. Het Persoonlijk Re-integratie Profiel (PRP-scan) maakt de onderlinge afstemming van voornoemde aspecten inzichtelijk en vormt de selectiebasis voor het WIZ traject waardoor de kans op succesvolle re-integratie aanzienlijk wordt vergroot.

Wat doet WIZ?

WIZ haalt mensen uit hun (soms kleine) leefwereld en leefritme en nodigt ze ‘dwingend’ uit om deel te nemen aan een intensief re-integratietraject. In WIZ staat het aanwakkeren en ontwikkelen van de motivatie van de uitkeringsgerechtigde om een ingrijpende verandering door te voeren in het eigen leven centraal, teneinde zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

In WIZ draait het niet specifiek om scholing of werkervaring, maar om de ontwikkeling en versterking van de mentale, sociale en lichamelijke capaciteiten. Het doel van WIZ is empowerment van de deelnemer, het ontwikkelen van zelfkracht! De kern van WIZ is ook dat elke deelnemer wordt uitgedaagd om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen.

Er is veel aandacht voor de begeleiding van de verandering en de positieve gevolgen daarvan. Overwinningen op jezelf behalen wordt tijdens het hele traject gestimuleerd, zodat het zelfvertrouwen groeit én de deelnemer voelt dat hij/zij er zin in krijgt om aan de slag te gaan en te blijven.

Het programma

WIZ bestaat uit een intensief traject van 13 weken van 32 uur per week. Vier dagdelen per week training in de groep, 1 dagdeel sport, 2 dagdelen workshops, 0,5 dagdeel per week bedrijfsbezoek en 1 dagdeel groepsopdracht én een individuele coachingsafspraak per week.

Een vaste structuur

Het programma kent een vaste weekstructuur. Het rooster biedt houvast en veiligheid. De deelnemer krijgt hierdoor het gevoel grip te hebben op wat er komen gaat.

Elke maandagochtend wordt het weekprogramma doorgenomen en elke ochtend het programma voor de dag. Behalve dat iedere deelnemer het 13-weekse programma in zijn/haar reader terug kan vinden, wordt het ook uitgeschreven op het whiteboard in de trainingsruimte, volgens het principe: praatje, plaatje, daadje.

Veranderen als zekerheid

De deelnemers krijgen handvatten aangereikt om vanuit andere perspectieven naar veranderingsprocessen te kijken. Vanuit nieuwe inzichten en zelfreflectie wordt de mogelijkheid geboden om (opnieuw) naar het persoonlijke veranderingsproces te kijken. Omgaan met veranderingen vraagt om een open, onbevangen houding en flexibel gedrag. De deelnemers kunnen hun persoonlijke leerdoelen en acties, binnen de veilige context van WIZ, aftasten en uitproberen.