UB4M home

Team Kunst Moviement

Wat?

Team Kunst Moviement (TKM) is een kortlopend (voorschakel)traject dat adolescenten de kans biedt om in teamverband te werken aan een kunstobject, dit proces zelf te filmen en tegelijkertijd zichzelf te presenteren middels een videopresentatie.

Doel

Doel van TKM is niet alleen het aanwakkeren en ontwikkelen van kennis en motivatie van de deelnemers, maar vooral om hen bewust te maken welke ‘verborgen’ talenten zij al in huis hebben, hoe zij deze verder te kunnen ontwikkelen en hoe ze die talenten kunnen inzetten om hun eigen doel of doelen te bereiken.

In TKM draait het dus niet specifiek om scholing of werkervaring, maar om de ontwikkeling en versterking van de mentale en sociale capaciteiten. Verder staat empowerment van de deelnemers - het ontwikkelen van zelfkracht – centraal waardoor hij of zij z’n eigen leven weer zinvol weet in te vullen.

T Kunst M

De groepsdynamiek wordt gebruikt om een gezamenlijk kunstobject te vervaardigen. Hierdoor wordt iedere deelnemer bewust (gemaakt) van het feit dat hij of zij niet alleen een deel van het geheel uitmaakt en daar een eigen verantwoordelijkheid in draagt, maar daar juist een eigen rol in kan spelen. Dit betekent dat in het uiteindelijke kunstwerk elk individueel stukje herkenbaar is dan wel moet zijn. Het werk wordt gemaakt onder leiding van een cultuurpedagoog en kunstenaar die niet uitsluitend het eindresultaat in de gaten houden, maar ook het dynamisch proces tijdens de vervaardiging ervan bewaken. Verder wordt door de deelnemers zelf een expositie ingericht of wordt het kunstwerk tentoongesteld bij gemeentelijke instanties en bedrijven.

T K Moviement

Het doel van TKM is dat elke deelnemer in één week niet alleen in teamverband het creatieproces van het kunstobject zelf doormaakt en dat vanuit zijn of haar eigen perspectief filmt, maar daarnaast ook een videocurriculum van zichzelf maakt, die op een speciaal voor TKM ontworpen website wordt geplaatst. Tijdens het traject wordt ook op populaire wijze de geschiedenis van de beeldcultuur verteld en ‘aan den lijve’ ondervonden.

In TKM worden subteams gevormd die door middel van het gebruik van de camera allerlei video-opdrachten vervullen en zo een creatieve introductie krijgen in de beeldcultuur. Het gehele creatieproces en het filmen van het kunstobject door de groep, zal hier centraal staan.

Alle filmpjes worden op eenvoudige maar doeltreffende wijze, door de deelnemers zelf gerealiseerd en gemonteerd. De werking van een filmploeg is zo gestructureerd dat leden van een team op elkaar zijn aangewezen. Iedereen moet dus zijn best doen om een goed eindresultaat neer te zetten.

Verantwoording

TKM wordt uitgevoerd onder leiding van de bekende Belgische acteur en televisieregisseur Willy Degreef die dit project bij onze Zuiderburen tot een groot succes maakte. Full Circle Productions neemt onder meer de faciliteiten voor haar rekening.

Duur project

Maandagochtend tot en met vrijdagmiddag (10 dagdelen)

Beknopt schema TKM project

 • Maandagochtend : ontvangst | inleiding | samenstelling teams
 • Maandagmiddag: start project
 • Dinsdagochtend: project
 • Dinsdagmiddag: locatiebezoek en projectactiviteiten
 • Woensdagochtend: project
 • Woensdagmiddag: locatiebezoek en projectactiviteiten
 • Donderdagochtend: project
 • Donderdagmiddag: start afronding project
 • Vrijdagochtend: afronding en inrichting expositieruimte
 • Vrijdagmiddag: presentatie Kunstwerk en videocurriculae op website

Vaste medewerkers

Willy Degreef (regisseur/acteur)

Full Circle Productions (faciliteiten)

Knok producties (website)

Freelance medewerkers

2 locale kunstenaars (al of niet uitkeringsgerechtigden)

Drie psycho-educatieve effectiviteitmetingen

 1. Bij aanvang project
 2. Direct na afloop van het project
 3. Drie maanden na afloop van het project

De onderzoeken worden uitgevoerd door de medewerkers van het Goedhart Instituut. Verantwoordelijke, uitvoerende onderzoeker is Drs. Liesbeth van Tongeren (psycholoog).

Aantal deelnemers

Minimaal 10 - Maximaal 16

Ruimten en materialen

Beschikbaar te stellen door gemeente en/of bedrijfsleven.

Catering

Lunches zelf mee te nemen door deelnemers.

Voorbesprekingen

Voorafgaand aan de start van de activiteiten twee voorbesprekingen met de opdrachtgever(s) en medewerkers TKM project.

Presentatie kunstwerken en videocurriculae

Bij voorkeur in te leiden door prominente gasten, bijvoorbeeld burgemeester, wethouder, e.d.

Pers

Persbericht wordt voorbereid door medewerkers van het TKM project i.s.m. de opdrachtgever en tijdig verstuurd aan de media.

Evaluatie

Binnen of na uiterlijk drie weken na afloop van het TKM project.

Budget

Voor het unieke TKM-traject maken wij graag een offerte voor u. Afhankelijk van de doelgroep is in sommige gevallen subsidie mogelijk.