UB4M home

Scans

UB4M ontwikkelt scans die tekortkomingen en (toekomstige) belemmeringen in de taakuitvoering van individuen of groepen binnen organisaties aan het licht brengen. De basis voor de scans wordt gevormd door toegepaste wetenschap op het gebied van onder meer psychologie, geneeskunde en personeelswetenschappen. Deze multidisciplinaire aanpak is uniek en maakt het mogelijk vrijwel alle denkbare knelpunten bloot te leggen. Een ander onderscheidend vermogen van de UB4M-scans is dat deze via internet worden afgenomen, terwijl de diagnoses worden gesteld door specialisten waaronder psychologen en artsen.

Scans van UB4M

UB4M heeft verschillende generieke scans en een aantal doelgroepspecifieke scans. Daarnaast ontwikkelt UB4M custom made scans, omdat niet één beroep of sector gelijk is.

  • Gezondheidsmanagementscans
  • Doelgroepspecifieke scans
  • Custom made scans

Werkwijze scans UB4M

Wanneer uw organisatie UB4M inschakelt voor diagnostische scans, kunnen uw medewerkers wanneer het hun uitkomt, via een beveiligde website inloggen en de vragenlijst invullen die bij de betreffende scan hoort. De uitslag komt vervolgens binnen bij een deskundige van UB4M, die een rapportage met aanbevelingen voor vervolgacties opstelt. Deze rapportage met advies wordt vervolgens naar de desbetreffende medewerker verstuurd.