UB4M home

Home

United Brains for Management (UB4M) ontwikkelt interactieve, doelgroepspecifieke scans en voert met eigen professionals online gezondheidsdiagnostiek uit. Tevens behoren specifieke onderzoeksinterventies alsmede het aansturen, ontwikkelen en uitvoeren van gerelateerd wetenschappelijk onderzoek tot de dienstverlening.

UB4M onderzoekt een viertal belangrijke interacterende segmenten. Hierbij gaat het altijd om de lichamelijke, psychische en maatschappelijke omstandigheden, alsook de arbeidssituatie of (re-)integratiepositie.

Daarmee werken wij aan productiviteit, kwaliteit en gezondheid in de organisatie. Dat doen wij met behulp van meten, analyse en advisering, interventies en coaching.

Deze positionering houdt in dat UB4M niet alleen klantcontacten onderhoudt met lijn- en P&O - managers, coaches en trainers, maar met alle organisaties die in het gezondheids- en re-integratiemanagement opereren, zowel in de rol van partner als in die van klant.

Blessure Index profvoetballers

Als onderdeel van het wetenschappelijk occlusoposturaal onderzoek in relatie tot blessuregevoeligheid onder profvoetballers, heeft UB4M de online Blessure Risico Indicator ontwikkeld.

Deze indicatieve test geeft aan of er wel of geen mogelijke correlaties zijn tussen specifieke gezondheidsaspecten, kaakgewricht- en gebitsafwijkingen enerzijds en (verhoogde) blessuregevoeligheid anderzijds. De uitkomsten van de Blessure Risico Indicator kunnen op termijn de basis zijn voor prospectief onderzoek en effectieve blessurebegeleiding.

blessurelab >>>

Acculturatie Scan

rainbow_klein.bmp

De UB4M Acculturatie Scan is beschikbaar en wordt nu onder meer afgenomen door instanties die te maken hebben met integratie en re-integratie. De genormeerde scan laat zien hoe het individuele acculturatie- en integratieproces verloopt.

Wilt u meer informatie over de scan, klik dan hier

PRP Scan

Voor uitstromers van Gemeenten en UWV’s heeft UB4M de Persoonlijk Re-integratie Profiel scan (PRP-scan) ontwikkeld. Deze scan brengt de persoonlijke mogelijkheden of onmogelijkheden van uitkerings-gerechtigden in kaart. Daarnaast kunnen de uitkomsten van dit multidisciplinair onderzoek gebruikt worden bij nieuwe re-integratie-trajecten. De doelgroepspecifieke PRP-scan gaat onder meer in op de mate van werkbereidheid in relatie tot het re-integratieprofiel.

De re-integratiecoach maakt gebruik van de uitkomsten van het onderzoek, waardoor een specifieke, op betrokkene afgestemde begeleiding tot re-integratie, effectiever kan verlopen. Omdat ook een geanonimiseerde populatieanalyse deel uitmaakt van elk onderzoek, is het mogelijk om naast de individuele begeleiding ook collectieve aandacht te geven of maatregelen te nemen, die terugkeer in het arbeidsproces bevorderen.

Naar nieuws archief...