UB4M home

Handleiding

Ga in het menu naar Testcentre en vervolgens naar Testen. Om toegang te krijgen tot het voor u geselecteerde onderzoeksmateriaal, vraagt de computer om uw persoonlijk inlognummer en pincode. Nadat u de juiste gegevens heeft ingetoetst en op inloggen heeft geklikt, verschijnen (na het invullen van persoonlijke gegevens) de naam of namen van de test of testen. U klikt de eerste test aan en u kunt beginnen met de beantwoording van de vragen van deze test.

Let op: U kunt elke vraag maar éénmaal aanklikken; teruglezen is dus niet mogelijk zonder verlies van de reeds gegeven antwoorden. Na beantwoording van de laatste vraag van elke test, worden de antwoorden onmiddellijk automatisch verzonden naar UB4M.

Om een eventueel volgende test te kunnen doen, herhaalt u de hierboven beschreven procedure door wederom uw persoonlijke codes in te voeren. Uw speciale inlognummer en pincode zijn direct na verzending van de laatste vraag van de laatste test onbruikbaar geworden.

Wij adviseren u de vragen eerst goed te lezen, voordat u deze juist en naar waarheid beantwoordt.