UB4M home

Smart Scan

Als gezondheidsklachten leiden tot arbeidsuitval is er vaak sprake van meerdere samenhangende oorzaken. Uit onderzoeken blijkt dat de oorzaak hiervan toe te schrijven is aan uit balans geraakte lichamelijke, psychische en maatschappelijke omstandigheden en/of arbeidssituatie. Om te achterhalen in hoeverre verborgen gezondheidsproblemen in deze aspecten een rol spelen bij dreigend arbeidsverzuim heeft UB4M de Smart Scan ontwikkeld.

De Smart Scan is voor vele doelen een bruikbare analyse van de gezondheid. De scan geeft snel en effectief een (preventieve) inventarisatie van belastende omstandigheden die een nadelige invloed kunnen hebben op een gezond en productief functioneren.

Een organisatie kan de scan inzetten om managementinformatie te verzamelen over de gezondheidstoestand van de individuele werknemer, maar ook van bepaalde groepen van medewerkers. Hierbij kan worden gedacht aan controle op de invloed van reorganisaties of andere ingrijpende veranderingen die een bedreiging vormen voor de gezondheidssituatie van medewerkers.

Op basis van deze, overigens geanonimiseerde bevindingen worden ook mogelijke knelpunten binnen de organisatie zelf inzichtelijk gemaakt. Dit laatste is voor het management van onschatbare waarde. Uiteindelijk moet de uitkomst leiden tot een plan waarin wordt omschreven hoe de organisatie de gesignaleerde risico’s gaat aanpakken. De scan fungeert daarmee als het ware als een APK voor Lijf en Bedrijf.

Internationaal inzetbaar

De Smart Scan wordt reeds bij diverse organisaties in Nederland gebruikt. Inmiddels is dit testinstrument ook beschikbaar in het Frans, Duits en Engels.