UB4M home

Smart Scan Indicator

Om snel en effectief inzicht te verkrijgen in belangrijke gezondheidsaspecten en of een uitgebreid onderzoek nodig is, kunt u gebruik maken van de Smart Scan Indicator. Omdat gezondheid een veelomvattend begrip is, onderzoekt deze scan, evenals de uitgebreide Smart Scan, een viertal belangrijke gezondheidsaspecten. Hierbij gaat het om de lichamelijke, psychologische en sociaal-maatschappelijke omstandigheden alsmede de arbeidssituatie.

De uitkomsten van de Smart Scan Indicator zijn onderverdeeld in twee hoofdgroepen te weten:

  1. Geen nader onderzoek nodig
  2. Uitgebreid Smart Scanonderzoek noodzakelijk

De resultaten ontvangt de medewerker van UB4M terug, vergezeld van een beknopte beschrijving en de daarbij passende aanbeveling. De duur van de online indicatietest is ongeveer 8 minuten.