UB4M home

Levensfasegericht personeelbeleid

Levensfasegericht personeelbeleid is gericht op de duurzame en optimale inzetbaarheid van alle medewerkers binnen een organisatie door rekening te houden met hun actuele levensfase en de daarbij behorende specifieke kenmerken en behoeften. Levensfasegericht personeelsbeleid is dus niet alleen bedoeld voor senioren, want iemand van 40 staat nu eenmaal anders in het leven dan iemand van 57 jaar, terwijl de werksituatie vaak wel hetzelfde is.

Aandacht voor de leeftijdsontwikkeling in een organisatie is om een aantal punten belangrijk. Zo willen organisaties graag de kennis en ervaring behouden, tijdig signaleren in hoeverre zich werkbelasting en werkdruk in individuele situaties verhouden, maar óók waarborgen dat er in de toekomst voldoende gemotiveerde werknemers zijn om het werk te doen.

Met dit traject is vroegtijdig na te gaan of specifieke aandacht dan wel actie nodig is op bepaalde terreinen en zo ja, welke specifieke maatregelen het management zou kunnen nemen.

Het traject kent een stappenplan:

  1. Online afname van de Smart Scan en De Transitie Manager. De vragen worden online ingevuld, waarna deze worden verwerkt door United Brains for Management. Alleen betrokkene heeft toegang tot het testmateriaal, door het inloggen via persoonlijke codes.

  2. Verwerking van de individuele antwoordgegevens tot een rapportage met beschrijving hoogste itemscores.

  3. Evaluatie met betrokkene op locatie van de eerste onderzoeksuitkomsten plus inventarisatie en optekening aanvullende gegevens tijdens dit gesprek.

  4. Opstellen individuele eindrapportage met aanbevelingen.

  5. Persoonlijke bespreking van de eindconclusie en bespreking / adviseren management.

  • UB4M-Contactpersoon is Jaap Visser, register arbeidsdeskundige

  • De uitvoering van het Levensfasegericht onderzoek wordt in voorkomende gevallen uitgevoerd in samenwerking met HCV Partners