UB4M home

Fit for Work scan

In toenemende mate groeit bij ondernemingen het besef dat gezonde en optimaal functionerende medewerkers van vitaal belang zijn voor een goedlopende organisatie. Willen medewerkers echter gezond en succesvol blijven in hun specifieke functie, dan dienen zij zich bewust te zijn van de risico’s die onvermijdelijk aan hun werkzaamheden zijn verbonden.

UB4M heeft de Fit for Work Scan (F4W) ontwikkeld, die in kaart brengt in welke mate verborgen gezondheidsrisico’s van de individuele medewerker invloed hebben of kunnen hebben op de uitoefening van hun functie. Hierbij wordt niet alleen naar de arbeidssituatie (werkplek + organisatie) gekeken, maar ook naar eventuele belemmeringen in de gezondheid van de werknemer zelf en zijn/haar sociaal-maatschappelijke omstandigheden.

In de Fit for Work scan zijn verschillende items uit de Smart Scan verwerkt, aangevuld met wettelijk verplichte aspecten zoals bepaald in o.a. RI&E- en PAGO-richtlijnen. Behalve de unieke F4W score, wordt ook een onderverdeling gemaakt in de volgende risicoaspecten:

  • arbeidsinhoudelijk (functie)
  • arbeidsomstandigheden (werkplek)
  • arbeidsverhoudingen (organisatie)
  • sociaal-maatschappelijk (buiten organisatie)
  • fysiek en mentaal