UB4M home

Anticiperend Senior Management

(Geforceerd) langer doorwerken kan voor veel oudere medewerkers leiden tot een (te) hoge mentale en/of fysieke belasting en conflicten, met mogelijk gezondheidsklachten en arbeidsverzuim tot gevolg. Gelet op het verhoogde risico van deze groep werknemers kan een toename van arbeidsbelasting zelfs een negatieve uitwerking hebben op de duur van het verzuim. Dit is echter in betere banen te leiden, wanneer werkgevers én werknemers rekening houden met de steeds veranderende capaciteiten van de oudere werknemers. Dit proces vraagt om een permanent en/of periodiek wakend oog om belasting en belastbaarheid in een gezond evenwicht te houden.

UB4M heeft hiervoor de Anticiperend Senior Management scan ontwikkeld (ASM-scan). Deze scan geeft uw medewerkers en u inzicht in de mentale en fysieke condities, alsmede wisselwerkingen tussen de persoonlijke- en arbeidsstressoren van de oudere werknemer. In de scan wordt extra rekening gehouden met de biologische- en psychische ontwikkeling van de mens. Doorgaans is namelijk na het veertigste levensjaar sprake van een zekere teruggang in de biologische ontwikkeling. In tegenstelling tot de psychische flexibiliteit worden de fysieke prestaties aanwijsbaar minder. Dit proces is normaal en dient mede als uitgangspunt bij Anticiperend Senior Management. Verder spelen aspecten als fysieke, psychische en privé-omstandigheden alsmede de specifieke arbeidssituatie, een belangrijke rol in de ASM-diagnostiek.