UB4M home

Brandweer

Het werken bij de brandweer stelt speciale en hoge eisen aan de medewerkers. Van een individuele brandweerman wordt verwacht dat deze zich inzet voor zaken als een goede fysieke conditie, goede persoonlijke verhoudingen binnen het korps en een stabiele thuissituatie. Ook de korpsleiding dient er echter voor te zorgen dat de brandweertaken geen of zo min mogelijk gevolgen hebben voor de gezondheid van de medewerkers.

UB4M heeft de Fit Functie Profiel Brandweer (FFPB) ontwikkeld, die pro-actief in kaart brengt in welke mate verborgen gezondheidsrisico’s van de individuele brandweermedewerker invloed (kunnen) hebben op de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden. De FFPB scan zorgt er mede voor dat brandweermedewerkers bewust worden van de eventuele gezondheidsrisico’s in hun werk.

De korpsleiding krijgt de geanonimiseerde gegevens van de populatieanalyse ter beschikking, zodat zij indien nodig hun beleid effectief en adequaat kunnen bijsturen, aansturen en waar nodig aanpassen.