UB4M home

Persoonlijk Reïntegratie Profiel

Voor uitstromers van Gemeenten en UWV’s heeft UB4M de Persoonlijk Reïntegratie Profiel scan (PRP-scan) ontwikkeld. Deze scan brengt de persoonlijke mogelijkheden of onmogelijkheden van uitkeringsgerechtigden in kaart. Daarnaast kunnen de uitkomsten van dit multidisciplinair onderzoek gebruikt worden bij nieuwe reïntegratietrajecten.

De doelgroepspecifieke PRP-scan gaat onder meer in op de mate van werkbereidheid in relatie tot het reïntegratieprofiel. De reïntegratiecoach maakt gebruik van de uitkomsten van het onderzoek, waardoor een specifieke, op betrokkene afgestemde begeleiding tot reïntegratie, effectiever kan verlopen. Omdat ook een geanonimiseerde populatieanalyse deel uitmaakt van elk onderzoek, is het mogelijk om naast de individuele begeleiding ook collectieve aandacht te geven of maatregelen te nemen, die terugkeer in het arbeidsproces bevorderen