UB4M home

Defensie

In samenwerking met Defensie heeft UB4M een drietal Defensiescans ontwikkeld. De scans zijn bedoeld als instrumenten voor het screenen van gezondheids- en omgevingsfactoren die het adequaat functioneren op positieve of negatieve manier beïnvloeden en zijn gebaseerd op het gemodificeerd biopsychosociaal model. Naast gezondheidsrisico’s zijn vanzelfsprekend ook positieve gezondheidsaspecten en omgevingsfactoren van belang. Al deze zaken komen aan de orde in de Defensiescans.

Het model houdt in dat kwaliteiten en tekorten in het individueel functioneren begrepen moeten worden als voortkomend uit de wisselwerking tussen biologische, psychologische, sociaal-maatschappelijke en werkgerelateerde factoren. In de Defensiescans wordt dus, in tegenstelling tot andere testen, niet alleen aandacht geven aan de persoonlijke omstandigheden en capaciteiten van de militair in zijn of haar functie, maar ook aan fysieke, mentale en sociaal-maatschappelijke factoren.

De stand van zaken rond een buitenlandse missie gold als belangrijkste uitgangspunt. Dit resulteerde in drie, deels specifieke, scans (Defensie I, II en III):

Defensiescan I is bedoeld voor eenheden waarbij een buitenlandse missie niet aan de orde is. Defensiescan II is bedoeld voor eenheden die zich op een missie voorbereiden. Defensiescan III is bedoeld voor eenheden die zojuist zijn teruggekeerd van een missie.

Onderzoeken werden uitgevoerd bij de 13Mech Brigade te Oirschot en de Air Manoeuvre Brigade te Soesterberg.