UB4M home

Toegepaste wetenschap

Het interactief gezondheidsonderzoek van UB4M is zo opgezet dat het als toevoeging aan het menselijk kapitaal kan gelden. UB4M doet dit door informatie-uitwisseling (onderzoek) te initiëren dat gericht is op het tijdig signaleren van de investeringen die nodig zijn in elk element van ‘menselijk kapitaal’. Die informatie-uitwisseling met anderen is vooral nodig omdat niemand een volledig en helder inzicht heeft in de toestand van zijn of haar biomedisch, psychologisch en maatschappelijk kapitaal.

We vertrouwen vaak op oude gewoontes en houden te weinig rekening met toekomstige veranderingen die extra investeringen vragen. Het management van de eigen gezondheid is daarom vaak suboptimaal. De filosofie van UB4M houdt kort gezegd in dat preventief gezondheidsonderzoek zich vooral dient te richten op het ontwikkelen van een weergave van aanpassingsstoringen (zoals bijvoorbeeld overwerktheid, stress, burnout en depressiviteit) alsook van ziekten of aandoeningen, van waaruit gezondheidsmanagement inzichtelijk wordt.

Als kenmerk voor de diagnostiek geldt dat het formuleren van de problemen en het evalueren van mogelijke oplossingen in belangrijke mate wordt geleid door wetenschappelijke kennis. De logische, ontologische en kennistheoretische principes die worden toegepast, zijn grotendeels gespecificeerd in de systeemtheoretische toepassing van het biopsychosociaal model.

Een goede screening van de actuele situatie van de ‘soorten menselijk kapitaal’ is niet alleen een waardevolle investering in de gezondheid van medewerkers, maar uiteindelijk in het ‘Human Capital’ van de onderneming.