UB4M home

Thuis-Front-Zorg

Buitenlandse missies van Nederlandse militairen trekken een zware wissel op de achterblijvende familieleden. De uiteenlopende missietaken van de hedendaagse strijdkrachten hebben grote invloed op de persoonlijke omgeving van militairen en kunnen het functioneren tijdens de missie beïnvloeden. Een stabiele thuissituatie en het bijhouden van sociale contacten is van groot belang gebleken voor het goed functioneren van de militair zelf, maar evenzo voor de achterblijvers.

Voor hen (het thuisfront) is het dagelijks leven niet altijd gemakkelijk. Zo kampen zij bijvoorbeeld met slapeloze nachten, prikkelbaarheid, woedeaanvallen, gevoel van machteloosheid en eenzaamheid. Erover praten is ook niet eenvoudig. Vaak ervaart men het als een teken van zwakte of tekortschieten, terwijl het iets is wat iedereen kan overkomen. Het komt meestal voort uit een opeenstapeling van verschillende factoren, waar de uitzending er één van kan zijn.

Het Goedhart Instituut en United Brains for Management hebben samen het initiatief genomen om niet alleen de veteranen maar ook de achterblijvers te helpen bij het zoeken naar adequate oplossingen van problemen die het gevolg zouden kunnen zijn van militaire missies.

Officiële Thuis-Front-Zorg Website