UB4M home

Research based consultancy

UB4M start een consultancysegment waarin de wetenschappelijke toepasbaarheid van het Dynamisch Risico Beheersing Systeem (DRBS) centraal staat.

Principes

Het dynamisch risicobeheersingsysteem is de nadere uitwerking van preventiemanagement en vormt daarmee ook de basis voor een verantwoorde en structurele aanpak van de uitvoering van risicoanalyses. Het dynamisch risicobeheersingsysteem wordt gekenmerkt als

  • een systeem, d.w.z. een stelsel van onderzoeken (risicoanalyses), werkwijzen of handelingen dat berust op een ordenend beginsel en een samenhangend geheel vormt;
  • dynamisch, d.w.z. het wordt voortdurend aangepast aan de gewijzigde omstandigheden en is dus een continu proces dat steeds verder evolueert; met andere woorden: het staat dus nooit stil;
  • een systeem dat betrekking heeft op risicobeheersing, d.w.z. onderzoek en planning van preventie en de uitvoering van gezondheidsmanagement, waarbij beoogd wordt de gezondheidsrisico’s voor het Human-Capital-in-Function te beheersen door pro actief (dreigende) belemmeringen te inventariseren, te analyseren en concrete preventiemaatregelen te implementeren.

Participatieve analyse

Om een onderscheid te kunnen maken tussen de zogeheten collectieve risicofactoren en de individuele risicofactoren, integreert UB4M de participatieve analyse ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe interactieve scans. Deze is geënt op de deskundigheid en ervaring van het Human-Capital-in-Function. Zij hebben immers de basiskennis van het arbeidsproces vanuit een totaal andere benadering dan de onderzoekers; zij voeren activiteiten uit waardoor zij beschikken over ervaring en specifieke kennis van dàt deel van het arbeidsproces dat anders niet meegewogen zou worden in het totale onderzoek. Participatieve risicoanalyse is het actief en systematisch betrekken van de medewerkers bij de risicoanalyse.

De daadwerkelijke betrokkenheid van de werknemers bij de risicoanalyse vergroot ook in hoge mate hun inzet bij de toepassing van een optimaal gezondheidsmanagement.

De technische uitvoering van de analyses, de uitwerking van de resultaten en de plenaire sessies worden uitgevoerd door UB4M specialisten in samenspraak met de preventieadviseur binnen de organisatie.