UB4M home

Goedhart Instituut

Dit Kennis en Onderzoekscentrum (KOC) op het gebied van Arbeid & Gezondheid heeft zich tot doel gesteld om de beschikbare wetenschappelijke kennis op dit gebied in breder verband geïntegreerd toepasbaar te maken.

Om een instituut op te richten en de naamgeving daarvoor te ontlenen aan een persoon en gerenommeerde onderzoeker, moeten er goede en gegronde redenen zijn.

Dr A.W.Goedhart heeft United Brains for Management bijgestaan bij de ontwikkeling van haar diagnostische producten. Zonder hem had UB4M nooit kunnen uitgroeien tot wat zij nu is. Als dank voor zijn werk is het KOC naar hem vernoemd.

Jonge, talentvolle onderzoekers bieden wij een podium om toepasbaar wetenschappelijk onderzoek te doen. Het instituut zorgt hierbij voor de aansturing, innovatie en uitvoering van nieuwe onderzoeksmethodieken en ontwikkelingsprojecten. Daarnaast zorgt het instituut dat het onderzoek dienstbaar wordt gemaakt voor de opdrachtgever(s). Onderzoeksstrategieën moeten wel inpasbaar zijn in de ‘value chain’ van participerende organisatie(s), of het nu bedrijven, overheidsinstellingen of andere onderzoeksinstituten zijn.

Het Goedhart Instituut kan zich verzekeren van wetenschappelijke ondersteuning door strategische samenwerking aan te gaan met de Universiteiten van Leiden, Utrecht en Tilburg alsmede de Hogeschool van Amsterdam.