UB4M home

Startkans

Met het project Startkans richten de gemeenten Almelo, Hengelo en Enschede zich, in samenwerking met het ROC, SNOR en UWV zich op mensen met een uitkering die een eigen bedrijf willen beginnen en woonachtig zijn in de regio Twente.

Deelneming aan het project betekent voor de uitstromers ondersteuning door onder meer het aanbieden van gerichte opleidingsmogelijkheden, begeleiding van de starter bij het opstellen van een ondernemingsplan, het regelen van financiering, huisvesting en steun en advies bij het oplossen van aanloopproblemen.

PZO-scan

Voorafgaand aan deelneming aan het project Startkans, voert United Brains for Management de selectiediagnostiek uit middels de Potentieel Zelfstandig Ondernemerschap (PZO) scan waarmee de aan het doel van het project gerelateerde selectieaspecten effectief inzichtelijk worden gemaakt. Tot de onderzoeksitems behoren onder meer de toerusting, motivatie, capaciteit en zelfdiscipline maar ook doorzettingsvermogen, realiteitszin en compenserende aspecten.

Op deze selectieve inventarisatie van individuele basiselementen, kunnen adequate scholing, adviesmethodieken en mentorsystemen anticiperend en effectief worden ingezet, dan wel aangepast.

Door het inzichtelijk maken van voornoemde factoren, doet men tevens een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van betrokkene, om samen met gemeentelijke en overige instanties, adequate maatregelen te treffen of actie te ondernemen die leiden tot langdurige arbeidsdeelname als zelfstandig ondernemer.