UB4M home

Gemeente Almelo

Met ruim 72.000 inwoners is Almelo een middelgrote gemeente midden in het Twentse land. In september 2005 is de gemeente Almelo het Project Focus gestart. Dit project moet de mogelijkheden of onmogelijkheden tot reïntegratie onderzoeken van uitkeringsgerechtigden. In opdracht van Gemeente Almelo heeft UB4M de Persoonlijk Reïntegratie Profiel scan ontwikkeld (PRP). Deze scan is ontwikkeld op basis van de Smart Scan aangevuld met ingrediënten die de werkbereidheid in relatie tot het reïntegratieprofiel berekent en uitdrukken.

De reïntegratiecoach maakt gebruik van de uitkomsten van de PRP-scan, waardoor een op de betrokkene afgestemde reïntegratiebegeleiding effectiever verloopt. Omdat ook een populatieanalyse deel uitmaakt van elk onderzoek, is het mogelijk om collectieve maatregelen te nemen, die terugkeer in het arbeidsproces bevorderen. Het succes van Project Focus betekent niet alleen een positieve impuls voor de Gemeente Almelo zelf, maar ook voor andere gemeenten en voor aanverwante organisaties met soortgelijke problematiek.