UB4M home

Defensie

Defensie bestaat uit de Bestuursstaf, het commando Zeestrijdkrachten, het commando Landstrijdkrachten, het commando Luchtstrijdkrachten, de Koninklijke Marechaussee, het Commando Diensten Centra en de Defensie Materieel Organisatie. Defensie heeft in totaal 68.160 medewerkers en is daarmee één van de grotere werkgevers van Nederland.

Voor Defensie is het van essentieel belang om kennis te hebben van de aanwezigheid van gezondheidsrisico’s en de mate waarin dit van invloed is op het adequaat functioneren. Deze informatie is voor de militaire staf, afdeling Personeel, direct leidinggevenden alsook voor de militair zelf van groot belang.