UB4M home

Historie

UB4M bestaat sinds 2001 en is opgericht met het doel relevante wetenschappelijke kennis toepasbaar te maken, teneinde een diagnostisch oordeel te kunnen geven omtrent de complexe situatie van het Human Capital in Function.

Richtinggevend daarbij is het principe dat in elk onderzoek dwarsverbanden worden gelegd vanuit medisch/biologische-, (klinisch-)psychologische-, (psycho-)sociale- en arbeidskundige disciplines met als uiteindelijke doelstelling, vroegtijdige signalering en preventie van ziekte en arbeidsuitval.

Met hun verschillende achtergronden en jarenlange ervaringen zijn de oprichters van UB4M erin geslaagd om, tot op de dag van vandaag, unieke meetinstrumenten te ontwikkelen en onderzoeken uit te voeren die aan hiervoor genoemde kernkarakteristieken voldoen.