UB4M home

Filosofie

Visie: Medewerkers vormen de kern van een organisatie en zijn bepalend voor succes. En het succes is groter met gezonde medewerkers die goed in hun vel zitten. Op de juiste wijze investeren in uw medewerkers levert uw organisatie direct en indirect rendement op.

In toenemende mate groeit dan ook bij ondernemingen het besef dat een gezond functionerende workforce één van de belangrijkste assets is. Willen medewerkers succesvol blijven functioneren, dan dienen zij zich bewust te zijn van aspecten die steeds onafwendbaar hun gezondheid kunnen beïnvloeden.

Permanente bewaking, toetsing en training van gezondheid in relatie tot arbeidscompetentie, zijn van een steeds grotere betekenis blijken dan thans het geval is.

Missie: UB4M helpt organisaties bij het effectief kunnen uitvoeren van gezondheidsmanagement, door knelpunten bij medewerkers (vroegtijdig) bloot te leggen. UB4M onderzoekt online middels eigen ontwikkelde scans en adviseert vervolgens wat er gedaan moet worden om de aangetoonde knelpunten aan te pakken.

Onderzoek is in de optiek van UB4M, dienstverlening op maat. Dit betekent onder andere, dat elk onderzoeksproject ontworpen wordt in nauw overleg met de opdrachtgever. Zowel de doelstelling als de vraagstelling van de opdrachtgever worden als criteria door UB4M gehanteerd om de kwaliteit van het onderzoek te waarborgen. In die zin kan dan ook geen sprake zijn van standaardproducten.