UB4M home

Adviesraad

Algemeen gesteld heeft de Adviesraad tot taak om alle disciplines binnen de UB4M-organisatie te adviseren alsmede actief te participeren in het ontwikkelen en (laten) uitvoeren van innoverend (wetenschappelijk) onderzoek. De Adviesraad werkt nauw samen met UB4M Research. Tot de uitvoering van de taken behoort onder meer:

  • Signaleren van politieke, maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot (pro actief) arbeidsgerelateerd gezondheidsbeleid o.a. in het kader van verzuimprocessen, ter optimale integratie in het UB4M-beleid.
  • Formuleren van voorstellen voor het UB4M-wetenschapsbeleid op korte en langere termijn.
  • Regisseren en bewaken van wetenschappelijk verantwoorde UB4M-onderzoeken en onderzoeksmethodieken.
  • Aansturen van innovatief (wetenschappelijk) onderzoek.
  • Het geven en verzorgen van voordrachten namens UB4M.
  • Leveren van een lid in de commissie van toekenning van de UB4M Awards.