UB4M home

Blessure Index profvoetballers

Als onderdeel van het wetenschappelijk occlusoposturaal onderzoek in relatie tot blessuregevoeligheid onder profvoetballers, heeft UB4M de online Blessure Risico Indicator ontwikkeld.

Deze indicatieve test geeft aan of er wel of geen mogelijke correlaties zijn tussen specifieke gezondheidsaspecten, kaakgewricht- en gebitsafwijkingen enerzijds en (verhoogde) blessuregevoeligheid anderzijds. De uitkomsten van de Blessure Risico Indicator kunnen op termijn de basis zijn voor prospectief onderzoek en effectieve blessurebegeleiding.

blessurelab >>>


Terug naar nieuws archief..