UB4M home

PRP Scan

Voor uitstromers van Gemeenten en UWV’s heeft UB4M de Persoonlijk Re-integratie Profiel scan (PRP-scan) ontwikkeld. Deze scan brengt de persoonlijke mogelijkheden of onmogelijkheden van uitkerings-gerechtigden in kaart. Daarnaast kunnen de uitkomsten van dit multidisciplinair onderzoek gebruikt worden bij nieuwe re-integratie-trajecten. De doelgroepspecifieke PRP-scan gaat onder meer in op de mate van werkbereidheid in relatie tot het re-integratieprofiel.

De re-integratiecoach maakt gebruik van de uitkomsten van het onderzoek, waardoor een specifieke, op betrokkene afgestemde begeleiding tot re-integratie, effectiever kan verlopen. Omdat ook een geanonimiseerde populatieanalyse deel uitmaakt van elk onderzoek, is het mogelijk om naast de individuele begeleiding ook collectieve aandacht te geven of maatregelen te nemen, die terugkeer in het arbeidsproces bevorderen.


Terug naar nieuws archief..