UB4M home

Persoonlijke Acculturatie Scan

Wanneer in een samenleving allochtonen en autochtonen in contact komen met elkaar ontstaan er processen van wederzijdse beïnvloeding. Dit proces wordt aangeduid met de term acculturatie. Het begrip verwijst naar een proces van verandering in culturele oriëntatie als gevolg van (al of niet langdurig en/of voortdurend) cultuurcontact tussen etnische groepen. Acculturatie is dus een interactief proces, waarbij zowel allochtonen als autochtonen een belangrijke rol spelen. (Arends-Tóth, Van de Vijver).

Onderzoek naar de acculturatie bij allochtonen is niet alleen van belang om individuele culturele verschillen in kaart te brengen, maar ook omdat acculturatie in verband kan worden gebracht met andere belangrijke variabelen, zoals opleidings- en arbeidsoriëntatie, welbevinden en gezondheid, etc. De door UB4M en het Goedhart Instituut ontwikkelde Persoonlijke Acculturatie Scan (PAS) wordt, al of niet in combinatie met de PRP-scan, ingezet bij meerdere onderzoeksprojecten.


Terug naar nieuws archief..