UB4M home

Onderzoek Thuis-Front-Zorg afgerond

De onderzoekresultaten willen een bredere kijk wil bieden op de gezondheid van militairen en hun partners na vredesmissies. Door inventarisatie van verbanden tussen aspecten van de gezondheid van de militair enerzijds en missie-ervaringen, persoonlijke omstandigheden en de biopsychosociale gezondheid van de partner anderzijds, worden aangrijpingspunten geboden voor een proactief zorgbeleid na vredesmissies.

lees verder >>>


Terug naar nieuws archief..