UB4M home

UB4M & Defensie

Drs. Jos Weerts, Hoofd van het Kennis- en onderzoekscentrum van het Veteraneninstituut te Doorn heeft zich bereid verklaard om als extern adviseur toe te treden tot de UB4M Adviesraad. Dhr. Weerts heeft vele jaren evaring als het gaat om gezondheidskundige aspecten van ingrijpende ervaringen en de gevolgen ervan voor veteranen en hun omgeving.

In samenwerking met hem zal UB4M Research een referentiekader opstellen waarbinnen nieuwe onderzoeksprojecten binnen Defensie kunnen worden opgestart. Dr. Arnold Goedhart zal namens UB4M, de methodologische verantwoording op zich nemen en tevens richting geven aan de wetenschappelijke criteria voor deze onderzoeken.


Terug naar nieuws archief..