UB4M home

Brains Meeting

dreamstimehoofd_384364.jpg

Tijdens de High Tea Brains Meeting met als thema "To Work or not to Work?" heeft projectleider Kosha Schipper een inspirerende voordracht gehouden over het re-integratieproject Focus in de gemeente Almelo.

Uit de onorthodoxe aanpak van de re-integratieproblematiek blijkt dat iets meer dan 40 procent van de uitstromers weer aan het werk is.

Het is vooral de aandacht voor de fysieke, psychologische en sociaal-maatschappelijke aspecten die als basis dient voor de persoonlijke begeleiding van de uitkeringsgerechtigde WWB (Wet Werk & Bijstand) die de succesvolle uitstroom bepaalt. Het actief betrekken van de Focusdeelnemers in diverse workshops en het onder begeleiding opbouwen van de fysieke conditie zijn goede pijlers voor een gedegen re-integratie. Verder wordt ruim aandacht besteed aan de persoonlijke knelpunten en belemmeringen die uit de digitale intake prominent naar voren zijn gekomen.

Deze UB4M-diagnostiek in voornoemd project werd door Ruurd Reitsma helder over het voetlicht gebracht. De PRP-scan is als startpunt voor het re-integratietraject zeer waardevol gebleken.

Een kopie van de DVD over het Project Focus van de gemeente Almelo is gratis aan te vragen bij research@ub4m.nl.

Dr. Arnold Goedhart maakte de dimensies van een nuttige diagnose in relatie tot PRP scan inzichtelijk. Na eerst een uiteenzetting over de verschillende dimensies gegeven te hebben, gaf Dr. Goedhart het belang aan om een goede diagnose te stellen als startpunt in re-integratietrajecten, d.w.z. om de stand van zaken op de dimensies van een nuttige diagnose zo goed mogelijk te beschrijven. De PRP scan moet ook nuttig zijn voor de betrokkene zelf. De feedback helpt de cliƫnt zelf om te komen tot:

Monitoring: het specificeren van zijn/haar gezondheidsgegevens en verkrijgen van een helder overzicht van mogelijke knelpunten / belemmeringen;

Focusing: met behulp van gerichte informatie eventuele bedreigingen van de gezondheid zelf analyseren en prioriteiten stellen (begeleiding door UB4M mogelijk);

Active Coping: zelf initiatieven nemen om re-integratiebelemmeringen te voorkomen (ondersteuning door UB4M mogelijk).