UB4M home

Beurs succesvol

Beurs

De drukbezochte beurs Gezond in Bedrijf is voor UB4M een groot succes geworden. De Smarties waren de slimme link tussen de door Dr. Goedhart genormeerde Smart Scan en dit nostalgische snoepgoed. De overzichtelijke grafische weergave van de kernkarakteristieken van deze scan werd door vele bezoekers als verhelderend ervaren.

In twee dagen werden 94 bezoekers door het UB4M-team uitgebreid voorgelicht over onze activiteiten. Opvallend hoog was het aantal vertegenwoordigers van organisaties, bedrijven en instellingen die interesse toonden voor intakescans als PRP (Persoonlijk reïntegratie Profiel) en ASM (Anticiperend Senior Management).

Om kennis te kunnen nemen van de UB4M-methodiek en wijze van werken, kregen geïnteresseerde bezoekers de gelegenheid om de Smart Scan Indicator thuis in te vullen. De response zal worden verwerkt en de uitkomsten toegezonden. Een mogelijk vervolgtraject wordt zorgvuldig begeleid en gewaarborgd door ons team van professionele medewerkers.